Profil

Jeg er uddannet cand.psych. ved Århus Universitet. Efterfølgende er jeg:

  • autoriseret ved Dansk Psykolognævn under socialministeriet,

  • godkendt specialist i psykoterapi for voksne ved Dansk Psykologforening samt

  • uddannet specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

I adskillige år har jeg lavet terapi, både individuelt, med par/familier og børn/unge/voksne med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Jeg benytter mig af videnskabeligt anerkendte, psykologiske metoder (ISTDP og øvrige) og foretager en løbende kvalitetsstyring af mit arbejde gennem supervision og videreuddannelse. Jeg er efteruddannet i ISTDP, intensiv dynamisk korttidsterapi, som handler om at hjælpe klienten med i et trygt og udfordrende rum at slippe gamle strategier, der ikke fungerer og i stedet få en større ærlighed og intimitet i forhold til sig selv (og derigennem også andre). Derved frisættes de kræfter, som har været bundet i gamle strategier, og klienten vil typisk få en oplevelse af at gå mere fri ud i verden. Derudover har jeg suppleret med uddannelse i kognitiv terapi, DAT (dialektisk adfærdsterapi), mindfulness og CFT (medfølelsesfokuseret terapi).

Tidligere har jeg arbejdet ved hhv de Fynske Gymnasier, Børne- og Ungdomspsykiatrien, i et kommunalt Familiehus og ved amtets Børne- og Ungerådgivning. Her har jeg set unge, der har det svært, og deres familier.

Jeg er medlem af fagforbundet Dansk Psykolog Forening, og arbejder efter de faglige og etiske principper der er omfattet af psykologloven. Som klient er du sikret fuld diskretion i kraft af at jeg er underlagt tavshedspligt, dog med det forbehold, at jeg i ganske særlige forhold fx. hvis jeg hører om et barn, der vanrøgtes eller misbruges, har indberetningspligt, så barnet kan få den rette hjælp.