Børn & Unge

Jeg har flere års erfaring med at arbejde med børn/unge og deres familier. Derfor tilbydes også familiesamtaler, forældrerådgivning samt individuelle samtaler til børn og unge.
 
Hvornår kan der være brug for hjælp? 
Det er aldrig rart, når man ikke kan få familielivet til at glide. Det er stressende og belastende for alle parter, hvis det sted man har sin base er præget af konflikter eller store bekymringer.
Det kan være, at I har et barn, der udfordrer jer som forældre med sin adfærd. Det kan være barnet ikke fungerer, som I kunne ønske det, bliver for voldsom eller hidsig, bestemmer for meget, og det er svært for jer på egen hånd, at få brudt de trælse mønstre. Det kan fx. være børn der er i gråzonen til eller måske har fået diagnoser som adfærdsforstyrrelse, ADHD eller lign.

Det kan også være, at du kan se, at dit barn har det skidt. Det kan være det bliver meget ængstelig og usikkert på sig selv i bestemte situationer eller døjer med smerter, som lægen har afvist har et somatisk afsæt. Det kan være, at du kan se, at barnet virker trist og har svært ved at håndtere sine følelser hensigtsmæssigt fx. ved at det trækker sig socialt, skærer i sig selv eller lign. Måske har der været bekymrende forandringer i barnets adfærd i forbindelse med dødsfald eller skilsmisse.
I alle disse tilfælde kan det være en rigtig god ide at få noget hjælp, så situationen ikke bliver for fastlåst i hjemmet.

Why do we fall? So we can learn to pick ourselves up

-Alfred, fra Batman Begins

 
Hvilken hjælp kan man få?

Typisk vil vi sammen drøfte, hvad der giver bedst mening for netop jeres familie. Det kan være forældresamtaler, hvor I bliver bedre rustet til at gennemskue hvilke processer, der er i gang og får hjælp til, hvordan I kan navigere i dem. Det kan være samtaler med barnet/den unge eller samtaler med jer allesammen.